Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Missatge de Josep Mª Anzizu

Ets a:  IniciNotíciesCirculars FCPPNotícia id 11653
13.10.2009

Circulars FCPPMissatge de Josep Mª Anzizu

Comentari per els responsables dels camps membres de l’ACPP, clubs de la FCPP, òrgans de govern (Junta Directiva, Comissió Esportiva, Comitè de Disciplina, Comitè d’Apel•lació) i personal de Secretaria
FCPP/ACPP

MANDAT PRESIDENCIAL (ACPP I FCPP) 2006-2009

 

Comentari per els responsables dels camps membres de l’ACPP, clubs de la FCPP, òrgans de govern (Junta Directiva, Comissió Esportiva, Comitè de Disciplina, Comitè d’Apel·lació) i personal de Secretaria

 

A prop de tenir lloc les eleccions pel període 2010-2014, voldria donar compte de la tasca realitzada per les Juntes Directives de l’ACPP i FCPP que he presidit durant aquests darrers anys i, al mateix temps, acomiadar-me de tots vosaltres com a President de les dues entitats. De totes maneres quedo a disposició dels futurs presidents per a seguir col·laborant en el que creguin convenient.

 

Els objectius que es van presentar en el programa electoral per a la Presidència de l’ACPP (finals de 2005) i en la presa de possessió de la Presidència de la FCPP (inicis de 2006) per el període 2006-2009, coincideixen en una sèrie de punts que es poden resumir en deu apartats (en lletra cursiva). En negreta explicaré el que, des del meu punt de vista, s’ha fet –o queda per fer- en cada un d’ells. Després d’un comentari general, assenyalaré els principals reptes que, al meu entendre, hauran de fer front els propers Presidents i les seves Juntes Directives.

 

 

  1. Refermar la identitat del Pitch and Putt com a activitat esportiva independent.

 

El Pitch and Putt català ha seguit des dels seus inicis el model d’Irlanda, on des dels anys 40 es considera un esport que té les seves arrels en el golf però amb característiques i reglamentacions diferents i una estructura organitzativa i competitiva pròpies. Durant aquests darrers anys, el mantenir aquest principi no ha estat fàcil ni a nivell local, ni a nivell internacional però, al meu entendre, ha estat fonamental per fer possible el nostre desenvolupament. D’altre banda, l’ experiència d’altres països ens demostra que, en el cas dels nous esports que evolucionen a partir d’un altre més important, la gestió independent és el camí més adequat per fer-los créixer i consolidar-los.

 

 

  1. Millorar la qualitat dels camps i de l’organització de les competicions, d’acord amb la Comissió Esportiva.

      

D’una banda penso que –tot i algunes mancances-  l’organització de les competicions oficials ha anat millorant constantment gràcies, sobretot, a la tasca de la Comissió Esportiva i del personal de Secretaria. Costa molt més que alguns camps adoptin els criteris d’homologació (especialment pel que fa referència a la identificació com a camp de pitch and putt) i espero que la gran majoria, si no tots, els hauran posat en pràctica abans de finals d’aquest any. Les normes de Control de Qualitat promogudes per la Secretaria de l’Esport a nivell de la gestió federativa, poden ser un bon precedent per aplicar properament una normativa de qualitat a nivell de la gestió dels camps i de les competicions socials. Com comento al final, l’èmfasi en la qualitat segueix sent un dels nostres reptes principals de cara al futur.

 

 

  1. Constituir-nos en federació i, en aquest cas, elaborar la normativa reglamentaria bàsica per a l’organització de l’esport.

 

Quan es va redactar el programa electoral de l’ACPP, la possibilitat de que se’ns reconegués com a federació estava molt avançada però convenia mantenir la confidència per assegurar el vist i plau final de les autoritats catalanes de l’esport.  Ha estat un procés llarg iniciat l’any 2001 (cal remarcar que amb el consentiment inicial de la Federació Catalana de Golf), que ha vingut a reforçar la nostra identitat esportiva i ens ha ajudat a ocupar un lloc de privilegi entre els esports catalans, d’acord amb el número de llicències.  A partir de la data del reconeixement com a federació, la tasca principal que em vaig imposar com a President, amb l’acord i col·laboració de la Junta Directiva i la Comissió Esportiva, va ser el posar en marxa durant aquest mandat un procés d’elaboració i aprovació de les normes bàsiques de l’esport així com el dissenyar un esquema senzill i realista d’estructura organitzativa en la que hi hagués un equilibri entre els diferents estaments involucrats en l’esport i, al mateix temps, buscar les persones adequades per a formar-ne part. D’acord amb la meva experiència professional en altres casos, aquesta tasca –poc vistosa i sovint poc agraïda– em semblava indispensable per assegurar el sosteniment a mig i llarg termini d’una entitat que aspiri a tenir un futur sòlid.  Aquest equip de voluntaris i professionals han elaborat les reglamentacions bàsiques de l’esport (Regles del Pitch and Putt, Normes d’Homologació dels Camps, Normativa sobre la Identitat, Reglaments de Funcionament dels diferents Òrgans de Govern, reglamentació dels arbitratges, Normativa de Seguretat, etc.) i tenen en una fase avançada d’estudi, les normatives referents als Comitès de Competició i als Tècnics de Pitch and Putt, d’acord amb les recents disposicions de la Generalitat.

 

 

  1. Professionalització de la gestió diària.

 

Inicialment, i com ha passat en tots els esports en els primers anys del seu desenvolupament, la gestió de les tasques d’organització i gestió es van portar a terme durant bastant temps per voluntaris, amb una ajuda administrativa mínima. A mida que ha anat augmentat el número de jugadors i per tant dels ingressos, hem anat incorporant col·laboradors, primerament a temps parcial i després a ple temps. Actualment, tenim dues persones d’alt nivell com a responsables de Secretaria (Secretari General i Secretari Esportiu), tres persones dedicades a tasques administratives i dos delegats a temps parcial. Estic segur de que aquest equip està plenament capacitat per portar a terme la gestió diària i també per presentar idees i projectes a la Junta Directiva. No obstant, la col·laboració de voluntaris és i seguirà sent del tot necessària com passa en tot el món de l’esport. En aquest moment, hi ha unes vint persones que col·laboren voluntàriament en les tasques de govern i es preveu que aquest número de voluntaris es pugui probablement triplicar quan funcionin els Comitès de Competició dels camps, una de les nostres “assignatures pendents”.

 

 

  1. Delimitar les funcions de l’ACPP i de la FCPP tot i assegurant la unitat de criteris i coordinació entre les dues entitats.

 

Un fet que ha ajudat en gran manera la posta en marxa de la FCPP, ha estat l’existència des de 1994, de l’Associació Catalana de Pitch and Putt (ACPP) i la seva experiència durant aquests anys pel que fa referència a la gestió administrativa i esportiva. Seguint els consells dels nostres assessors, en aquests primers anys de la FCPP s’ha cregut convenient delimitar les funcions entre les dues entitats tot i assegurant que actuessin coordinadament i de comú acord en els aspectes principals tant a nivell administratiu com a nivell esportiu. El fet de compartir President i alguns membres de les Juntes Directives ha estat, al meu entendre, necessari i positiu en aquesta primera fase.

 

 

  1. Projecció internacional.

 

Malgrat l’oposició d’algunes associacions membres de l’EPPA i de la FIPPA que mai han vist amb bons ulls que un país sense estat, com Catalunya, formés part dels organismes internacionals i menys encara que, com a conseqüència del seu desenvolupament, juguéssim un paper important tan a nivell esportiu com directiu, nosaltres tenim representants que ocupen càrrecs de responsabilitat en les estructures de l’EPPA i de la FIPPA respectivament i la selecció catalana és una de les capdavanteres a nivell europeu i mundial.  La recent constitució d’una segona entitat del Pitch and Putt a nivell internacional (IPPA), ha vingut a reforçar els lligams existents entre els països que consideren el Pitch and Putt com a un esport independent, comandats per Irlanda. També s’ha refermat el principi establert en els estatuts de l’EPPA i de la FIPPA que, al igual que la gran majoria de federacions esportives internacionals, admeten com a membres als “països esportius” o sigui aquells que pertanyen a nacions sense estat però tenen competència per legislar en matèria esportiva. Caldrà seguir amb molta atenció el desenvolupament de les organitzacions internacionals del pitch and putt en els propers anys.

 

 

  1. Ajuda al desenvolupament del Pitch and Putt arreu de l’Estat espanyol.

 

L’idea d’ajudar a la promoció del pitch and putt en altres territoris de l’Estat, s’ha anat desenvolupant amb més dificultats del que inicialment s’havia previst. Tot i l’ acceptació per part de diversos camps situats fora de Catalunya, de la nostra experiència pel que es refereix a la construcció d’instal·lacions, s’ha demostrat que és difícil que s’acceptin altres elements tant o més importants, tal com la conveniència d’associar-se amb altres camps, l’organització conjunta de competicions, l’aplicació d’un sistema de handicap comú, etc. D’altra banda, l’interès de la Federació Espanyola de Golf en la promoció d’un model propi de Pitch and Putt a la resta de l’Estat i la lògica influència que té en molts dels territoris, fan que, en molts casos, es dubti sobre la conveniència d’adoptar un o altre model. La recent existència de dues entitats internacionals abans mencionades, possiblement aclarirà les coses i obligarà a que els diferents camps situats fora de Catalunya tinguin que decidir, amb claredat, quin model volen seguir. Mentre no s’aclareixin les coses, hem considerat que era preferible actuar amb molta prudència però aquest és un tema que queda obert de cara al futur.

 

 

  1. Promoció del Pitch and Putt.

 

L’idea de promoure el Pitch and Putt a diferents nivells i amb diferents mitjans, ha estat estudiada a fons vàries vegades en la darrera i en aquesta “legislatura” inclòs amb ajuda de bons professionals externs, però s’ha posat una i altre vegada de manifest que un programa de promoció ambiciós era necessàriament molt costós. En quant ha estat possible destinar-hi diners i hi ha hagut un membre de la Junta Directiva amb coneixements i temps per a liderar aquesta tasca,  s’han portat a terme diferents accions de promoció i de màrqueting que han tingut efectes molt positius pel que fa referència a la imatge del Pitch and Putt a Catalunya. Cal destacar el programa “Forat 18” que s’ha programat setmanalment a TV3 durant tres anys, així com el programa del Pitch and Putt a les Escoles, la filmació aèria de tots els camps, l’inici de la publicació dels Anuaris, etc. Cal també mencionar el recolzament que s’ha donat a tots els mitjans relacionats amb el Pitch and Putt (Par 54, Sota Par, Forat 18, quimriera.com, etc.) tot i respectant sempre la seva neutralitat.

 

 

  1. Gestió econòmica conservadora.

 

En termes generals, la gestió econòmica de les entitats esportives –federacions, associacions, clubs, etc.- no és sovint gaire acurada i està subjecte a períodes de dificultats que en alguns casos només es poden superar amb préstecs dels directius i en altres, amb eventuals ajudes públiques. D’acord amb el Tresorer i amb el vist i plau dels membres de les Juntes Directives, des de l’inici d’aquest mandat s’ha anat amb molt de compte en fer uns pressupostos adequats als nostres mitjans i gestionar-los amb una clara tendència conservadora. L’augment constant de les llicències i les ajudes de la Generalitat a la FCPP (que no representen més del 15% del pressupost), ens han ajudat en aquest sentit. El principi fonamental ha estat no tenir despeses que anessin més enllà del que permetien els nostres ingressos i intentar que cada any hi hagués un excedent per aplicar, si calia, a fets i despeses extraordinaris. Aquesta independència econòmica és la que ens ha permès prendre decisions en alguns casos difícils enfront de la pressió d’altres institucions.

 

 

  1. Difusió del Pitch and Putt entre el públic infantil i juvenil.

 

Cal dir que la difusió del Pitch and Putt entre el públic infantil ha estat durant anys, una de les nostres “assignatures pendents”. Recentment, i gràcies a un membre concret de la Junta Directiva que ha dedicat el seu temps i la seva il·lusió al desenvolupament del Pitch and Putt entre els més joves, tenim cada dia més practicants i competicions força interessants per aquest públic.

 

Voldria afegir que, també gràcies a altres voluntaris que hi han dedicat part del seu temps, ha continuat l’èxit del Pitch and Putt entre els sèniors (gairebé el 30% de les 16.000 llicencies) i està començant a desenvolupar-se amb molta força el Pitch and Putt entre les dones.

 

Aquests casos demostren, més enllà de la tasca de la Junta Directiva, l’ importància del voluntariat en l’esport en general i el Pitch and Putt en particular.

 

 

________

 

Intentant fer un resum d’aquest període, diria que vam “heretar” una activitat esportiva innovadora que va tenir un èxit inicial en la nostra societat i l’hem anat organitzant i ordenant de mica en mica durant aquests darrers anys. La realitat actual (més de 16.000 llicències, més de 80 clubs i al voltant de 1.000 competicions a l’any) demostra que amb l’esforç de tots el Pitch & Putt és a Catalunya un esport consolidat i popular.

 

Hem passat per moments difícils i altres amb bons èxits. Hem pres decisions probablement equivocades i altres que han merescut l’elogi intern i més sovint des de fora, però en tot cas, penso que tots nosaltres hi hem posat il·lusió i dedicació per assegurar el sosteniment  d’un esport que ens agrada i que pensem ajuda al desenvolupament individual i social de la nostra comunitat.

 

A nivell personal i com a President de l’ACPP des de 2002 i de la FCPP des de 2006, puc dir que ha estat un plaer i un honor haver pogut aplicar les meves anteriors experiències professionals al desenvolupament i consolidació del Pitch and Putt. Agraeixo als companys de les Juntes Directives, als membres dels òrgans de govern i, d’una manera molt especial, al personal de la Secretaria, la seva col·laboració i ajuda i també agraeixo les crítiques constructives que m’han fet arribar molts jugadors ja sigui en ocasió de trobar-nos jugant alguna competició o utilitzant algun mitjà de comunicació.

 

També voldria agrair publicament el suport que, en els moments inicials del nostre desenvolupament, ens va donar la Federació Catalana de Golf i l’ajuda rebuda en tot moment per part de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat.

 

Crec fermament que es bo que les institucions es renovin constantment amb gent i idees noves i en aquest sentit estic segur de que els propers Presidents i Juntes Directives de l’ACPP i de la FCPP sabran donar un nou impuls a les nostres activitats i trobar el camí adequat per a fer front als reptes del futur immediat. Cal que tots intentem comprendre les seves decisions i en tot cas les respectem tot i sabent que les estructures que hem posat en marxa disposen de mecanismes per a considerar-les i, si és necessari, modificar-les.

 

En la propera etapa ens enfrontem a nous reptes, entre ells i sobretot, la crisi econòmica que afecta tan a jugadors com a camps i a clubs així com el desenvolupament d’un model de Pitch and Putt lligat al golf a nivell de l’Estat i la creació d’una nova entitat internacional que segueix també aquest model.

 

Intentant generalitzar i pensar a llarg termini, recomanaria que en els propers anys no es perdessin de vista les nostres fortaleses i féssim sobretot èmfasi en aquests punts concrets:

 

-          IDENTITAT. Si ens hem desenvolupat com ho hem fet aquests anys (en benefici a la vegada dels inversors en instal·lacions i els jugadors) ha estat gràcies a haver tingut la llibertat i la il·lusió de construir quelcom nostre i fet a la mida de la nostra “família”, la família del Pitch and Putt català.  L’exemple irlandès ha estat sempre ben clar i ha estat ratificat repetidament a nivell internacional: hem de procurar tenir una  bona relació amb el golf però assegurant la nostra llibertat d’actuació i de gestió. Una bona administració financera i la pertinença als organismes internacionals de l’esport, ajuden molt en aquest sentit tot i que amb referència a aquest darrer punt, penso que la vessant internacional no té tanta transcendència com el desenvolupament a nivell local.

 

-          QUALITAT. A l’igual que passa amb els productes i serveis en el món empresarial, hi ha varies fases en la “vida” d’un nou esport. Inicialment i si l’ idea té èxit, el creixement es ràpid i la qualitat (de les instal·lacions, de les competicions, etc.) no té tanta importància ja que la demanda supera l’oferta. En la fase de consolidació on ens trobem probablement ara, la importància de la qualitat es va fent més evident i la crisi econòmica actual ajuda a posar-ho encara més de manifest. Aquest fet coincideix en el temps amb el programa iniciat per la Secretaria de l’Esport per introduir normatives de qualitat a nivell de tots els esports catalans i serà probablement un dels aspectes més importants en el futur més pròxim, tan a nivell de la gestió federativa com la dels nostres camps i clubs i també de les nostres competicions.

 

-          EQUILIBRI ENTRE ELS INTERESSOS DELS CAMPS I DELS JUGADORS. A Catalunya, l’idea inicial de posar en marxa aquest esport la van tenir empresaris i això va portar a la creació de l’ACPP, una entitat privada sense ànim de lucre que té com a finalitat la introducció, promoció i desenvolupament del Pitch and Putt. No obstant la seva finalitat prioritàriament empresarial, la vessant esportiva va ser acceptada ben aviat com part fonamental del creixement i la rendibilitat de les instal·lacions. A la llarga, s’ha comprovat que l’equilibri entre els interessos dels inversors (obtenir una rendibilitat adequada per fer front a les despeses d’inversió i de manteniment de les instal·lacions)  i dels jugadors (pagar un greenfee o dret de joc assequible a totes les butxaques) tant per la pràctica de lleure com l’esportiva, ha estat un factor fonamental en el nostre desenvolupament i per tant també, en la creació de la Federació.

 

Josep Mª de Anzizu Furest

Setembre 2009

 

 

 

 

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC